วันอังคารที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ภาพกิจกรรม ปี 2556 -Image-


คณะครูจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมาเยี่ยมชมค่ายในครั้งนี้ด้วย


                      

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์และบางกอกโพสต์
ลงข่าวเกี่ยวกับการจัดค่ายในครั้งนี้