วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2560

มอบเงินและสิ่งของสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนสอนคนตาบอด

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 นักเรียนในโครงการดรีมแอนด์ทีมรุนพี่ที่จบไปแล้วชวนน้องๆ เข้าร่วมหาเงินและสิ่งของไปบริจาคโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ราชวิถี
 

  


 

Fund for the Blind 27 Aug 2015