วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

โครงการดอกไม้จันทน์...ดอกไม้ใจ..ถวายพ่อของแผ่นดิน

วิธีการทำดอกดารารัตน์ โดย ผอ.รัตนา อัครนิตย์ จากการอบรมเมื่อวันที่ 2 มิถุายน 2560 ค่ะ
ดูได้ที่ www.waewweb.com

วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2560

มอบเงินและสิ่งของสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนสอนคนตาบอด

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 นักเรียนในโครงการดรีมแอนด์ทีมรุนพี่ที่จบไปแล้วชวนน้องๆ เข้าร่วมหาเงินและสิ่งของไปบริจาคโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ราชวิถี
 

  


 

Fund for the Blind 27 Aug 2015